બેન્ક્વેટ હોલ

Vindhyawasini Guest House

1 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યા 500 લોકો

+91 94500 6 5600

Kukrail Flyover, New Sarvodaya Nagar, Liberty Colony Park, Sarvodaya Nagar, Indira Nagar, Lucknow
Kukrail Flyover
+91 94500 65600
+91 94152 06550
+91 94500 14500
info@vindhyawasini.com
sshashikantshukla@gmail.com
http://www.vindhyawasini.com/
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
The Ritz Restaurant

₹ 650 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

40, 125, 125 લોકો માટે 3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ

Hari Shagun

₹ 800 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

500 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યા

De Global Park

₹ 700 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

120, 150, 300 લોકો માટે 3 ઇન્ડોર જગ્યાઓ