બેન્ક્વેટ હોલ

BJ Star Palace

1 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યા 1500 લોકો

+91 97947 6 2342

610, 91, Sitapur Rd, Jugal Vihar Colony, Keshav Nagar, Fazullaganj,, Lucknow
Jugal Vihar Colony
+91 97947 62342
બેન્ક્વેટ હોલ
સમાન સ્થાનો
Masaya Marriage Hall

₹ 300 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

1000 લોકો માટે 1 ઇન્ડોર + આઉટડોર જગ્યા

Divyata Lawn

₹ 450 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

1000 લોકો માટે 1 આઉટડોર જગ્યા

Hotel Divine Classic Inn

₹ 400 વ્યક્તિમાંથી કિમંત

60, 130 લોકો માટે 2 ઇન્ડોર જગ્યાઓ