ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

AMD Marriage Hall

1 ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം 1500 പിപിഎൽ

+91 93360 5 0669

Hariya Mawe Campbell Road, Near Lucknow Wood Work, Bawali, Lucknow
Lucknow Wood Work
+91 93360 50669
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സമാന സ്ഥലങ്ങൾ
Cappuccino Blast

750₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

1 200 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം

1 1000 ആളുകൾക്കായി പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം

1 200 ആളുകൾക്കായി റൂഫ്‌ടോപ്പ് ടെറസ്

GreenFields Gardens

1 1500 ആളുകൾക്കായി പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം

The Moment Banquets & Lawn

900₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

1 900 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം

ലക്നൗലെ AMD Marriage Hall - വേദി

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍

സ്ഥാനം നഗരത്തില്‍
പെയ്മെന്‍റ് രീതികള്‍ പണം, ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ
പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍ സ്റ്റേജ്
20 കാറുകൾക്കുള്ള സ്വകാര്യ പാർക്കിങ്ങ്
ആല്‍ക്കഹോള്‍ സര്‍വ്വീസ്
സ്വന്തമായി മദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ അനുവദിച്ചു
DJ is not provided by the venue
No guest rooms
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം
പരമാവധി ശേഷി 1500 ആളുകള്
സീറ്റിങ് ശേഷി 500 ആളുകള്
പേയ്മെന്റ് മോഡൽ വാടകയ്ക്ക് മാത്രം (കാറ്ററിങ് ഇല്ല)
വാടക നിരക്ക് 61,000₹
എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍ അതെ