ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Sunshine Marriage Hall

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം 1000 പിപിഎൽ

+91 11 4306 0129

9/11(MNHS), Vikas Nagar(Main Road), Church Rd, Sector 9, Vikas Nagar, Lucknow
+91 11 4306 0129
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

ലക്നൗലെ Sunshine Marriage Hall - വേദി

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍

Venue type ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സ്ഥാനം നഗരത്തില്‍
അലങ്കാരത്തിനുള്ള നിയമങ്ങള്‍ Inhouse or outside decorator
പെയ്മെന്‍റ് രീതികള്‍ പണം, ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ
പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍ സ്റ്റേജ്, ബാത്ത്റൂം
സ്വകാര്യ പാർക്കിംഗ് ലഭ്യമല്ല
മദ്യം പാടില്ല
സ്വന്തം മദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല
DJ is not provided by the venue
വൈവാഹിക മുറികൾ ഇല്ല
No guest rooms
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
പരമാവധി ശേഷി 1000 ആളുകള്
സീറ്റിങ് ശേഷി 700 ആളുകള്
കുറഞ്ഞ ശേഷി 250 ആളുകള്
പേയ്മെന്റ് മോഡൽ വാടകയ്ക്ക് മാത്രം (കാറ്ററിങ് ഇല്ല)
വാടക നിരക്ക് 65,000₹
എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍ അതെ