ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Shahana Marriage Lawn

1 ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം 2000 പിപിഎൽ

+91 11 4306 0097

Chandan, Near Manas City, Indira Nagar, Lucknow
+91 11 4306 0097
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

ലക്നൗലെ Shahana Marriage Lawn - വേദി

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍

സ്ഥാനം നഗരത്തില്‍
അലങ്കാരത്തിനുള്ള നിയമങ്ങള്‍ Inhouse decorator only
പെയ്മെന്‍റ് രീതികള്‍ പണം, ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ, ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ്
പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍ സ്റ്റേജ്, ബാത്ത്റൂം
100 കാറുകൾക്കുള്ള സ്വകാര്യ പാർക്കിങ്ങ്
ആല്‍ക്കഹോള്‍ സര്‍വ്വീസ്
സ്വന്തമായി മദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ അനുവദിച്ചു
DJ is provided by the venue
No guest rooms
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം
പരമാവധി ശേഷി 2000 ആളുകള്
സീറ്റിങ് ശേഷി 400 ആളുകള്
കുറഞ്ഞ ശേഷി 100 ആളുകള്
പേയ്മെന്റ് മോഡൽ വാടകയ്ക്ക് മാത്രം (കാറ്ററിങ് ഇല്ല)
വാടക നിരക്ക് 70,000₹