ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

RK Marriage Lawn

1 ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം 500 പിപിഎൽ

+91 98399 7 8008

Bijnor Road, Saheed Path, In front of Omaxe City Gate No. 1, Lucknow
Omaxe City Gate No. 1
+91 98399 78008
drsanjaytiwari.sp@gmail.com
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സമാന സ്ഥലങ്ങൾ
DiDi Hotel Alambagh

450₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

1 200 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം

Olive Garden Banquet

700₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

2 40, 130 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

The Urban Grub

500₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

1 250 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം

ലക്നൗലെ RK Marriage Lawn - വേദി

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍

Venue type ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സ്ഥാനം നഗരത്തില്‍
പെയ്മെന്‍റ് രീതികള്‍ പണം, ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ
പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍ സ്റ്റേജ്, ബാത്ത്റൂം
100 കാറുകൾക്കുള്ള സ്വകാര്യ പാർക്കിങ്ങ്
മദ്യം പാടില്ല
സ്വന്തം മദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല
DJ is not provided by the venue
നവദമ്പതികള്‍ക്കുള്ള മുറി
No guest rooms
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം
പരമാവധി ശേഷി 500 ആളുകള്
സീറ്റിങ് ശേഷി 300 ആളുകള്
പേയ്മെന്റ് മോഡൽ വാടകയ്ക്ക് മാത്രം (കാറ്ററിങ് ഇല്ല)
വാടക നിരക്ക് 1,21,000₹
എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍ അതെ