ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Jalsaa Lawns

1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം 1200 പിപിഎൽ

+91 94150 0 5578

47, Kanpur - Lucknow Road, Hind Nagar, Sector C1, LDA Colony, Lucknow
Near City Montessori School
+91 94150 05578
+91 94150 11249
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സമാന സ്ഥലങ്ങൾ
Hotel Gurveer Royal

850₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

4 70, 100, 170, 170 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ

Shubham Palace

450₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

1 1200 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം

Om Lawns

400₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

1 800 ആളുകൾക്കായി പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം

ലക്നൗലെ Jalsaa Lawns - വേദി

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍

Venue type ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സ്ഥാനം നഗരത്തില്‍
അലങ്കാരത്തിനുള്ള നിയമങ്ങള്‍ Inhouse decorator only
പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍ സ്റ്റേജ്, ബാത്ത്റൂം
70 കാറുകൾക്കുള്ള സ്വകാര്യ പാർക്കിങ്ങ്
മദ്യം പാടില്ല
സ്വന്തമായി മദ്യം കൊണ്ടുവരാൻ അനുവദിച്ചു
DJ is provided by the venue
No guest rooms
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസ്
പരമാവധി ശേഷി 1200 ആളുകള്
സീറ്റിങ് ശേഷി 300 ആളുകള്
കുറഞ്ഞ ശേഷി 200 ആളുകള്
പേയ്മെന്റ് മോഡൽ വാടകയ്ക്ക് മാത്രം (കാറ്ററിങ് ഇല്ല)
വാടക നിരക്ക് 1,91,000₹
എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍ ഇല്ല