ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍

Ornate

വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍1,450₹

നോണ്‍ വെജ് പ്ലേറ്റ് മുതല്‍1,750₹

1 ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം 2500 പിപിഎൽ

1 പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം 600 പിപിഎൽ

+91 91512 0 9000

6-A, Commercial Plot-2, Vrindavan Yojna, Sector 6 Roundabout, Near Akash Enclave, Lucknow
Akash Enclave
+91 91512 09000
info@theornate.in
ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സമാന സ്ഥലങ്ങൾ
Amar Preet Lawn

625₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

1 70 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം

1 2000 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം

1 150 ആളുകൾക്കായി ടെറസ്

Royal Cafe

1,250₹ല്‍ നിന്നുള്ള നിരക്ക്/വ്യക്തി

1 500 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം

Lucknow Lawn

1 1000 ആളുകൾക്കായി ഉൾഭാഗത്തെ + പുറം ഭാഗത്തെ സ്ഥലം

ലക്നൗലെ Ornate - വേദി

പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍

Venue type ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാള്‍
സ്ഥാനം നഗരത്തില്‍
ഭക്ഷണ സംബന്ധിയായ സേവനം വെജിറ്റേറിയന്‍, നോണ്‍-വെജിറ്റേറിയന്‍
അടുക്കളുടെ തരം Multi Cuisine
അലങ്കാരത്തിനുള്ള നിയമങ്ങള്‍ Inhouse decorator only
പെയ്മെന്‍റ് രീതികള്‍ പണം, ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ, ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ്
Guests rooms 4 മുറികൾ, മുതല്‍2,500₹ for standard double room
പ്രത്യേക സവിശേഷതകള്‍ സ്റ്റേജ്
50 കാറുകൾക്കുള്ള സ്വകാര്യ പാർക്കിങ്ങ്
ആല്‍ക്കഹോള്‍ സര്‍വ്വീസ്
അധികം പണം അടച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തമായി മദ്യം കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്
DJ is provided by the venue
നവദമ്പതികള്‍ക്കുള്ള മുറി
Guest rooms available

Hall

ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഉൾഭാഗത്തെ സ്ഥലം
പരമാവധി ശേഷി 2500 ആളുകള്
സീറ്റിങ് ശേഷി 750 ആളുകള്
കുറഞ്ഞ ശേഷി 70 ആളുകള്
പേയ്മെന്റ് മോഡൽ ഓരോ പ്ലേറ്റ് സിസ്റ്റവും
ഭക്ഷണമില്ലാതെ വാടകയ്ക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും ഇല്ല
ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ് 1,450₹ മതല്‍/വ്യക്തി
പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ് 1,750₹ മതല്‍/വ്യക്തി
എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍ അതെ
- Hall can be divided into three parts as per the event type and guests gathering.

Lawn

ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഔട്ട്ഡോർ സ്പേസ്
പരമാവധി ശേഷി 600 ആളുകള്
സീറ്റിങ് ശേഷി 175 ആളുകള്
കുറഞ്ഞ ശേഷി 150 ആളുകള്
പേയ്മെന്റ് മോഡൽ ഓരോ പ്ലേറ്റ് സിസ്റ്റവും
ഭക്ഷണമില്ലാതെ വാടകയ്ക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കും ഇല്ല
ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ള നിരക്ക്, വെജ് 1,450₹ മതല്‍/വ്യക്തി
പ്ലേറ്റിനുള്ള നിരക്ക്, നോണ്‍-വെജ് 1,750₹ മതല്‍/വ്യക്തി
എയര്‍ കണ്ടീഷണര്‍ ഇല്ല