லக்னோ இல் உள்ள திருமணம் நடைபெறுமிடங்கள்

0

B/10, Madiyaon Gaon Rd, Yashoda Puram, Madiyaon Gaon Rd, Yashoda Puram, Sector I, Janki Vihar Colony, Jankipuram, Lucknow

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, மேடை, குளியலறை

Subhash Marg, Opposite SBI, Blunt Square, Cash and Pay Colony, Charbagh, Lucknow

சமையல் வகை: Indian & Chinese

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, மேடை, குளியலறை

Matiyari Chauraha Faizabad Road, Lucknow

Hall 1

அதிகபட்ச கொள்திறன் 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம் ₹ 50,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 550 இலிருந்து

Lawn

அதிகபட்ச கொள்திறன் 600 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம் ₹ 50,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 550 இலிருந்து

Hall 2

அதிகபட்ச கொள்திறன் 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

கட்டணம் ₹ 50,000 இலிருந்து வாடகை + தட்டு ஒன்றிற்கு ₹ 550 இலிருந்து

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, மேடை, குளியலறை

Near NEDA Deva Road,Chinhat, Lucknow

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, மேடை, குளியலறை

12, New Indralok, near Kesari Kheda Crossing Krishna Nagar, Lucknow

Lawn Area

அதிகபட்ச கொள்திறன் 500 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 999/நபர் முதல்

Hall

அதிகபட்ச கொள்திறன் 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 999/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multicuisine (Indian, Italian, Continental, Chinese)

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், வரவேற்பு பகுதி, Wi-Fi / இணையம், மேடை, குளியலறை, ஹீட்டிங்

Ranjit Singh Building Compound, Raja ji Puram, Talkatora, Lucknow

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை

560V/2B, Vijay Nagar, Near Krishna Nagar Metro Station, Lucknow

First Floor Hall

அதிகபட்ச கொள்திறன் 170 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 850/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,050/நபர் முதல்

Basement Hall

அதிகபட்ச கொள்திறன் 170 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 850/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,050/நபர் முதல்

Restaurant

அதிகபட்ச கொள்திறன் 70 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 850/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,050/நபர் முதல்

Ground Floor Hall

அதிகபட்ச கொள்திறன் 100 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 850/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,050/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Plot No. B-3/53 Near SBI Bank, Gomti Nagar, Lucknow

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, குளியலறை

Near, Phase-2, Pandit Khera, Sadrauna Colony Road, Railway Crossing, Krishna Nagar, Lucknow

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, மேடை, குளியலறை

Patrakar Puram Crossing, Above Samsung TV Showroom, Gomti Nagar, Lucknow

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், Wi-Fi / இணையம், டிவி திரைகள், குளியலறை

Opposte Underground Parking (Jhandewala Park), Khayali Ganj, Aminabad, Lucknow

Hall 1

அதிகபட்ச கொள்திறன் 400 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 525/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 625/நபர் முதல்

Hall 2

அதிகபட்ச கொள்திறன் 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 525/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 625/நபர் முதல்

Hall 3

அதிகபட்ச கொள்திறன் 80 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 525/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 625/நபர் முதல்

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Kudiya Ghat Shanidev Mandir near Ghanta ghar ,Chowk, Lucknow

சமையல் வகை: Multi Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, மேடை

38, Cantonment Road, Infront Of Harmain Hospital, Cantonment Road, Lucknow

சிறப்பு அம்சங்கள்: மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை

B155, Bhoothnath Market, Indira Nagar, Sector 5, Indira Nagar, Lucknow

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், வரவேற்பு பகுதி, Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

Sitapur Road, Sector 2, Jankipuram Vistar, Khargapur Jagir, Lucknow

Hall on Basement

அதிகபட்ச கொள்திறன் 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம் கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 47,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

Hall on Ground Floor

அதிகபட்ச கொள்திறன் 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம் கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 47,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

Hall on First Floor

அதிகபட்ச கொள்திறன் 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)

கட்டணம் கேட்டரிங் இல்லை, ₹ 47,000 இலிருந்து வாடகை மட்டும்

சிறப்பு அம்சங்கள்: குளியலறை

B-13, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow

சிறப்பு அம்சங்கள்: Wi-Fi / இணையம், மேடை, குளியலறை

21-A, AP Sen Rd, Cash and Pay Colony, Charbagh, Lucknow

Hall 1

அதிகபட்ச கொள்திறன் 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

Hall 2

அதிகபட்ச கொள்திறன் 150 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 550/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Indian & Chinese

சிறப்பு அம்சங்கள்: வரவேற்பு பகுதி, மேடை, குளியலறை

Near Phoenix Mall, Kanpur Road, Barabirwa, Lucknow

சமையல் வகை: Multi-Cuisine

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், வரவேற்பு பகுதி, மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங்

Srishti Apartment Kursi Rd, Gaurabagh, Lucknow

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், மேடை, குளியலறை

73-A Mill Road, Aishbagh, Industrial Area, Lucknow

Lawn Area

அதிகபட்ச கொள்திறன் 1000 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 850/நபர் முதல்

Banquet Hall

அதிகபட்ச கொள்திறன் 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 850/நபர் முதல்

Rooftop Area

அதிகபட்ச கொள்திறன் 200 நபர்கள்

பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை

ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 750/நபர் முதல்

ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 850/நபர் முதல்

சமையல் வகை: Multi-cuisine (Indian, Chinese, Continental)

சிறப்பு அம்சங்கள்: இசைக் கருவிகள், வரவேற்பு பகுதி, Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை

மேலும் 20 ஐக் காண்பி