விருந்து ஹால்

Hyatt Regency Lucknow

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 1,600 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 1,800 முதல்

5 உட்புற இடங்கள் 15, 15, 125, 150, 500 நபர்கள்

1 வெளிப்புற இடம் 650 நபர்கள்

+91 522 426 1234

Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow
+91 522 426 1234
https://lucknow.regency.hyatt.com/en/hotel/home.html
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Hotel Vaibhav Inn

₹ 750/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

200, 200 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

Hotel Anubhav

₹ 650/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

150, 200 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

Tarang Banquets and Conference Centre

₹ 900/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

50, 80, 150, 350, 350 நபர்களுக்கான 5 உட்புற இடங்கள்

Hyatt Regency Lucknow - லக்னோ இல் திருமணம் நடைபெறுமிடம்

சிறப்பு அம்சங்கள்

Venue type விருந்து ஹால்
இருப்பிடம் நகரத்தில்
உணவுச் சேவை சைவம், அசைவம்
சமையல் வகை Multi-cuisine (Indian,Chinese, Continental)
அலங்கார விதிமுறைகள் Inhouse decorator only
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், வங்கிப் பரிமாற்றம், கிரெடிட்/டெபிட் அட்டை
Guests rooms 206 அறைகள், ₹ 7,000 முதல் for standard double room
சிறப்பு அம்சங்கள் Wi-Fi / இணையம், மேடை, புரொஜக்டர், டிவி திரைகள், குளியலறை, ஹீட்டிங், இசைக் கருவிகள்
200 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்
மதுபானச் சேவை
நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானத்தைக் கொண்டு வரமுடியாது
DJ is provided by the venue
புதுமணத் தம்பதிகளுக்கு அறை
Guest rooms available

Regency Lawns

வகை வெளிப்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 650 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 600 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,000/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,400/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்

Regency Ballroom

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 500 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 450 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,000/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,400/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்
There's also a pre-function area attached to this hall.

Salon 1

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 150 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 140 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,000/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,400/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்

Salon 2

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 125 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 110 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 2,000/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 2,400/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்

Boardroom 1

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 15 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 12 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,600/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,800/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்

Boardroom 2

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 15 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 12 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,600/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,800/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்