விருந்து ஹால்

Sapna Clarks Inn

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 800 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 1,000 முதல்

1 உட்புற இடம் 150 நபர்கள்

1 உட்புற + வெளிப்புற இடம் 700 நபர்கள்

+91 74084 1 5946

CP-3, Sector 11, Ring road, Vikas Nagar, Sector 11, Vikas Nagar, Lucknow
Tedhi Pulia Ring Road
+91 74084 15946
centralreservations@clarksinn.in
http://hotelclarksinn.com/hotel/sapna-clarks-inn/?page=enquiry
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
JC Guest House

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

150, 200 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

350 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்

De Global Park

₹ 700/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

120, 150, 300 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்

SKM Paradise

₹ 800/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

1000 நபர்களுக்கான 1 வெளிப்புற இடம்

Sapna Clarks Inn - லக்னோ இல் திருமணம் நடைபெறுமிடம்

சிறப்பு அம்சங்கள்

Venue type விருந்து ஹால்
இருப்பிடம் நகரத்தில்
உணவுச் சேவை சைவம், அசைவம்
சமையல் வகை Multi Cuisine
அலங்கார விதிமுறைகள் Inhouse decorator only
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், வங்கிப் பரிமாற்றம், கிரெடிட்/டெபிட் அட்டை
Guests rooms 32 அறைகள், ₹ 8,000 முதல் for standard double room
சிறப்பு அம்சங்கள் மேடை, குளியலறை
30 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்
மதுபானச் சேவை
கூடுதல் கட்டணத்துடன் நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானம் கொண்டுவர அனுமதிக்கப்படுவர்கள்
DJ is provided by the venue
மணமகள், மணமகன் அறைகள் இல்லை
Guest rooms available

Hall + Lawn

வகை உட்புற + வெளிப்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 700 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 400 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 400 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 800/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்

Hall II

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 150 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 100 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 100 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 800/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்