விருந்து ஹால்

GreenFields Gardens

1 வெளிப்புற இடம் 1500 நபர்கள்

+91 11 4306 0128

Ranjit Singh Building Compound, Raja ji Puram, Talkatora, Lucknow
+91 11 4306 0128
விருந்து ஹால்

GreenFields Gardens - லக்னோ இல் திருமணம் நடைபெறுமிடம்

சிறப்பு அம்சங்கள்

இருப்பிடம் நகரத்தில்
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், வங்கிப் பரிமாற்றம்
சிறப்பு அம்சங்கள் மேடை
100 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்
மதுபானச் சேவை
மதுபானங்களை சொந்தமாகக் கொண்டுவர அனுமதிக்கப்படுகிறது
DJ is not provided by the venue
No guest rooms
வகை வெளிப்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 1500 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 1000 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)
வாடகைக் கட்டணம் ₹ 2,00,000
ஏர் கண்டிஷனர் இல்லை