விருந்து ஹால்

Hotel SP International

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 550 முதல்

2 உட்புற இடங்கள் 100, 100 நபர்கள்

+91 11 4314 5996

92/192, Gautam Budh Marg, Naka Hindola, Lucknow
+91 11 4314 5996
விருந்து ஹால்

Hotel SP International - லக்னோ இல் திருமணம் நடைபெறுமிடம்

சிறப்பு அம்சங்கள்

இருப்பிடம் நகரத்தில்
உணவுச் சேவை சைவம்
அலங்கார விதிமுறைகள் Inhouse decorator only
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், கிரெடிட்/டெபிட் அட்டை
Guests rooms 21 அறைகள், ₹ 1,500 – 2,000 for standard double room
சிறப்பு அம்சங்கள் மேடை, குளியலறை
10 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்
மதுபானம் இல்லை
நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானத்தைக் கொண்டு வரமுடியாது
DJ is provided by the venue
Guest rooms available

Hall 2

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 100 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 60 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 50 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 550/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்

Hall 1

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 100 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 60 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 50 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 550/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்