விருந்து ஹால்

Milan Lawn

1 உட்புற + வெளிப்புற இடம் 2000 நபர்கள்

+91 11 4314 5986

Asti Road, Bargadi, Bakshi Ka Talab, Bargadi Magath, Lucknow
+91 11 4314 5986
விருந்து ஹால்

Milan Lawn - லக்னோ இல் திருமணம் நடைபெறுமிடம்

சிறப்பு அம்சங்கள்

Venue type விருந்து ஹால்
இருப்பிடம் நகரத்திற்கு வெளியே
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், வங்கிப் பரிமாற்றம்
சிறப்பு அம்சங்கள் மேடை, குளியலறை
500 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்
மதுபானம் இல்லை
நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானத்தைக் கொண்டு வரமுடியாது
DJ is provided by the venue
புதுமணத் தம்பதிகளுக்கு அறை
No guest rooms
வகை உட்புற + வெளிப்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 2000 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 1000 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)
வாடகைக் கட்டணம் ₹ 2,00,000
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்