விருந்து ஹால்

Jashn Marriage Party Lawns & Resort

1 வெளிப்புற இடம் 700 நபர்கள்

+91 11 4309 2227

Near NEDA Deva Road,Chinhat, Lucknow
+91 11 4309 2227
விருந்து ஹால்

Jashn Marriage Party Lawns & Resort - லக்னோ இல் திருமணம் நடைபெறுமிடம்

சிறப்பு அம்சங்கள்

இருப்பிடம் நகரத்திற்கு வெளியே
அலங்கார விதிமுறைகள் Inhouse decorator only
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், வங்கிப் பரிமாற்றம்
சிறப்பு அம்சங்கள் மேடை, குளியலறை
200 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்
மதுபானம் இல்லை
கூடுதல் கட்டணத்துடன் நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானம் கொண்டுவர அனுமதிக்கப்படுவர்கள்
DJ is not provided by the venue
No guest rooms
வகை வெளிப்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 700 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 350 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 250 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! வாடகை மட்டும் (கேட்டரிங் இல்லை)
வாடகைக் கட்டணம் ₹ 2,30,000
ஏர் கண்டிஷனர் இல்லை