விருந்து ஹால்

Hotel Vista Residency

2 உட்புற இடங்கள் 150, 250 நபர்கள்

2 வெளிப்புற இடங்கள் 300, 1000 நபர்கள்

+91 94504 7 1048

CF 01, Sector E, Pocket 1, Sushanth Golf City, Shaheed Path, Sulthanpur Road, Lucknow
Walmart Best Price.
+91 94504 71048
hotelvistaresidency@gmail.in
https://www.facebook.com/vistaresidency/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
The Moment Banquets & Lawn

₹ 900/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

900 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்

Tarang Banquets and Conference Centre

₹ 900/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

50, 80, 150, 350, 350 நபர்களுக்கான 5 உட்புற இடங்கள்

Aura Lounge

₹ 999/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

200 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

Hotel Vista Residency - லக்னோ இல் திருமணம் நடைபெறுமிடம்

சிறப்பு அம்சங்கள்

Venue type விருந்து ஹால்
இருப்பிடம் நகரத்தில்
உணவுச் சேவை சைவம், அசைவம்
சமையல் வகை Multi-Cuisine
அலங்கார விதிமுறைகள் Inhouse decorator only
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், வங்கிப் பரிமாற்றம், கிரெடிட்/டெபிட் அட்டை
Guests rooms 42 அறைகள், ₹ 3,000 – 6,000 for standard double room
சிறப்பு அம்சங்கள் மேடை, டிவி திரைகள், குளியலறை
Firecrackers are not allowed
100 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்
மதுபானச் சேவை
கூடுதல் கட்டணத்துடன் நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானம் கொண்டுவர அனுமதிக்கப்படுவர்கள்
DJ is provided by the venue
மணமகள், மணமகன் அறைகள் இல்லை
Guest rooms available

Lawn II

வகை வெளிப்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 1000 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 600 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
வாடகைக் கட்டணம் ₹ 1,75,000
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,200/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் இல்லை
- Decoration charges starts from Rs. 2,50,000.

Lawn I

வகை வெளிப்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 300 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 225 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 300 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,200/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் இல்லை

Hall

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 250 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 160 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 150 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,200/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்

Hall

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 150 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 100 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 100 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 1,000/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,200/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்