விருந்து ஹால்

Shahnai Guest House

1 உட்புற இடம் 400 நபர்கள்

+91 93359 3 3653

Sector 4, Vikas Nagar, Lucknow
The Golden Circle School.
+91 93359 33653
https://www.facebook.com/Shehnai-guest-house-252544631569605/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
De Global Park

₹ 700/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

120, 150, 300 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்

The Ritz Restaurant

₹ 650/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

40, 125, 125 நபர்களுக்கான 3 உட்புற இடங்கள்

JC Guest House

₹ 550/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

150, 200 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

350 நபர்களுக்கான 1 உட்புற + வெளிப்புற இடம்

Shahnai Guest House - லக்னோ இல் திருமணம் நடைபெறுமிடம்

சிறப்பு அம்சங்கள்

இருப்பிடம் நகரத்தில்
உணவுச் சேவை சைவம், அசைவம்
சமையல் வகை Multi Cuisine
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், வங்கிப் பரிமாற்றம்
சிறப்பு அம்சங்கள் மேடை, குளியலறை
50 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்
மதுபானம் இல்லை
நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானத்தைக் கொண்டு வரமுடியாது
DJ is not provided by the venue
No guest rooms
வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 400 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 300 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! அரங்க வாடகை + தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் ஆம்
வாடகைக் கட்டணம் ₹ 90,000
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 650/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 750/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்