விருந்து ஹால்

Ishanika Hotel

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 900 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 1,100 முதல்

4 உட்புற இடங்கள் 40, 60, 200, 300 நபர்கள்

+91 522 297 7772

26, Amar Shaheed Path, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow
BBD Biraj Tower
+91 522 297 7772
+91 522 297 7771
+91 91526 99141
+91 91298 57779
ishanika.hotels001@gmail.com
https://www.facebook.com/Ishanika-Hotel-Page-289905314804961/
விருந்து ஹால்
ஒரே மாதிரியான இடங்கள்
Aura Lounge

₹ 999/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

200 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

Cappuccino Blast

₹ 800/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

60 நபர்களுக்கான 1 உட்புற இடம்

Hotel Vaibhav Inn

₹ 750/நபர் இல் இருந்து கட்டணம்

200, 200 நபர்களுக்கான 2 உட்புற இடங்கள்

Ishanika Hotel - லக்னோ இல் திருமணம் நடைபெறுமிடம்

சிறப்பு அம்சங்கள்

Venue type விருந்து ஹால்
இருப்பிடம் நகரத்தில்
உணவுச் சேவை சைவம், அசைவம்
சமையல் வகை Multi Cuisines
அலங்கார விதிமுறைகள் Inhouse decorator only
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், வங்கிப் பரிமாற்றம், கிரெடிட்/டெபிட் அட்டை
Guests rooms 50 அறைகள், ₹ 3,500 முதல் for standard double room
சிறப்பு அம்சங்கள் மேடை, குளியலறை
20 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்
மதுபானச் சேவை
கூடுதல் கட்டணத்துடன் நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானம் கொண்டுவர அனுமதிக்கப்படுவர்கள்
DJ is provided by the venue
புதுமணத் தம்பதிகளுக்கு அறை
Guest rooms available

Milap

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 300 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 200 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 200 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 900/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,100/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்

Jubilee

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 200 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 150 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 100 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 900/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,100/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்

Trilogy

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 60 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 35 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 40 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 900/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,100/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்

Firlay

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 40 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 25 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 20 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 900/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 1,100/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்