விருந்து ஹால்

Hotel Divine Classic Inn

சைவ உணவுத் தட்டு ₹ 400 முதல்

அசைவ உணவுத் தட்டு ₹ 500 முதல்

2 உட்புற இடங்கள் 60, 130 நபர்கள்

+91 11 4117 0674

42, Hussain Ganj Chauraha, Station Road, Ghasyari Mandi, Aminabad, Lucknow
+91 11 4117 0674
விருந்து ஹால்

Hotel Divine Classic Inn - லக்னோ இல் திருமணம் நடைபெறுமிடம்

சிறப்பு அம்சங்கள்

Venue type விருந்து ஹால்
இருப்பிடம் நகரத்தில்
உணவுச் சேவை சைவம், அசைவம்
சமையல் வகை Multi Cuisine
அலங்கார விதிமுறைகள் Inhouse decorator only
பணமளிப்பு முறைகள் ரொக்கம், வங்கிப் பரிமாற்றம், கிரெடிட்/டெபிட் அட்டை
Guests rooms 45 அறைகள், ₹ 1,500 முதல் for standard double room
சிறப்பு அம்சங்கள் Wi-Fi / இணையம், குளியலறை
5 கார்களுக்கு தனிப்பட்ட பார்க்கிங்
மதுபானம் இல்லை
நீங்கள் சொந்தமாக மதுபானத்தைக் கொண்டு வரமுடியாது
DJ is provided by the venue
புதுமணத் தம்பதிகளுக்கு அறை
Guest rooms available

Hall 1

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 130 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 80 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 50 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 400/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 500/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்

Hall 2

வகை உட்புற இடம்
அதிகபட்ச கொள்திறன் 60 நபர்கள்
இருக்கையின் எண்ணிக்கைகள் 40 நபர்கள்
குறைந்தபட்ச கொள்திறன் 20 நபர்கள்
பணமளிப்பு முறைமை! தட்டு ஒன்றுக்கு என்ற வகை
உணவு வசதியில்லாமல் வாடகைக்கான சாத்தியம் இல்லை
ஒரு நபருக்கான விலை, சைவம் ₹ 400/நபர் முதல்
ஒரு பிளேட்டுக்கான விலை, அசைவம் ₹ 500/நபர் முதல்
ஏர் கண்டிஷனர் ஆம்