లక్నో లో వివాహ వేదికలు

0

9/302, Sector 9, Vikas Nagar, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం 800 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం హాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర ₹ 1,25,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 500 నుంచి

వంటకం రకం: Multi-cuisine (Indian, Chinese, Continental)

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Asti Road, Bargadi, Bakshi Ka Talab, Bargadi Magath, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం 2000 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం అద్దె మాత్రమే ( క్యాటరింగ్ లేదు)

ధర కేటరింగ్ లేదు, కేవలం ₹ 2,00,000 నుంచి అద్దె

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

F1, Sector 7, Jankipuram Extention, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం 1400 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం అద్దె మాత్రమే ( క్యాటరింగ్ లేదు)

ధర కేటరింగ్ లేదు, కేవలం ₹ 75,000 నుంచి అద్దె

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ

Subhash Marg, Opposite SBI, Blunt Square, Cash and Pay Colony, Charbagh, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం 100 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 550/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 650/ధర

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

Sitapur Road, Sector 2, Jankipuram Vistar, Khargapur Jagir, Lucknow

Hall on Basement

గరిష్ట సామర్ధ్యం 200 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం అద్దె మాత్రమే ( క్యాటరింగ్ లేదు)

ధర కేటరింగ్ లేదు, కేవలం ₹ 47,000 నుంచి అద్దె

Hall on Ground Floor

గరిష్ట సామర్ధ్యం 200 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం అద్దె మాత్రమే ( క్యాటరింగ్ లేదు)

ధర కేటరింగ్ లేదు, కేవలం ₹ 47,000 నుంచి అద్దె

Hall on First Floor

గరిష్ట సామర్ధ్యం 200 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం అద్దె మాత్రమే ( క్యాటరింగ్ లేదు)

ధర కేటరింగ్ లేదు, కేవలం ₹ 47,000 నుంచి అద్దె

స్పెషల్ ఫీచర్లు: బాత్‌రూమ్

560V/2B, Vijay Nagar, Near Krishna Nagar Metro Station, Lucknow

First Floor Hall

గరిష్ట సామర్ధ్యం 170 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 850/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 1,050/ధర

Basement Hall

గరిష్ట సామర్ధ్యం 170 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 850/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 1,050/ధర

Restaurant

గరిష్ట సామర్ధ్యం 70 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 850/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 1,050/ధర

Ground Floor Hall

గరిష్ట సామర్ధ్యం 100 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 850/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 1,050/ధర

వంటకం రకం: Multi-Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

38, Cantonment Road, Infront Of Harmain Hospital, Cantonment Road, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం 250 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం అద్దె మాత్రమే ( క్యాటరింగ్ లేదు)

ధర కేటరింగ్ లేదు, కేవలం ₹ 22,000 నుంచి అద్దె

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Near Phoenix Mall, Kanpur Road, Barabirwa, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం 900 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 650/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 850/ధర

వంటకం రకం: Multi-Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: సంగీత పరికరం, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Depot Chauraha, Opp. Chevrolet Body Shop Kursi Road, Sector 14, Vikas Nagar, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం 1000 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం హాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర ₹ 75,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 800 నుంచి

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

12, Tulsi Theatre A Building, Rani Laxmi Bai Marg, Hazratganj, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం 700 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 800/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 1,200/ధర

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

Kudiya Ghat Shanidev Mandir near Ghanta ghar ,Chowk, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం 1500 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం హాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర ₹ 90,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 500 నుంచి

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ

Kanpur Hardoi Bypass Road, Para, Alamnagar, Rajajipuram, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం 900 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం హాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర ₹ 1,80,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 900 నుంచి

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

Chandan, Near Manas City, Indira Nagar, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం 2000 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం అద్దె మాత్రమే ( క్యాటరింగ్ లేదు)

ధర కేటరింగ్ లేదు, కేవలం ₹ 70,000 నుంచి అద్దె

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

9/7, Hazratganj, Prem Nagar, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం 500 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 1,250/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 1,400/ధర

వంటకం రకం: Multi-cuisine (Indian, Chinese,Continental)

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

Ranjit Singh Building Compound, Raja ji Puram, Talkatora, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం 1500 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం అద్దె మాత్రమే ( క్యాటరింగ్ లేదు)

ధర కేటరింగ్ లేదు, కేవలం ₹ 2,00,000 నుంచి అద్దె

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ

Deva Road Turning, Near Faizabad Road, Lucknow

Lawn And Pandal

గరిష్ట సామర్ధ్యం 2000 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం అద్దె మాత్రమే ( క్యాటరింగ్ లేదు)

ధర కేటరింగ్ లేదు, కేవలం ₹ 1,00,000 నుంచి అద్దె

Hall

గరిష్ట సామర్ధ్యం 50 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం అద్దె మాత్రమే ( క్యాటరింగ్ లేదు)

ధర కేటరింగ్ లేదు, కేవలం ₹ 10,000 నుంచి అద్దె

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

36, Cantonment Road, Near Odean Cinema, Lucknow

Royal Destination 3

గరిష్ట సామర్ధ్యం 350 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 850/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 950/ధర

Royal Destination 1

గరిష్ట సామర్ధ్యం 125 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 850/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 950/ధర

Royal Destination 2

గరిష్ట సామర్ధ్యం 75 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 850/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 950/ధర

వంటకం రకం: Multi-cuisine (Indian, Chinese, Continental)

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

19, Vidhan Sabha Marg, Hazratganj, Lucknow

Euphoria Hall

గరిష్ట సామర్ధ్యం 200 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 650/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 750/ధర

Eternity Hall

గరిష్ట సామర్ధ్యం 60 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 650/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 750/ధర

Enigma Hall

గరిష్ట సామర్ధ్యం 35 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 650/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 750/ధర

వంటకం రకం: Multi-cuisine (Indian, Chinese, Continental)

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, హీటింగ్

Kanpur - Lucknow Rd Krishna Cinema, Chander Nagar, Alambagh, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం 200 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 450/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 550/ధర

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

3/191, Vivek Khand 3, Gomti Nagar, Lucknow

Hall

గరిష్ట సామర్ధ్యం 125 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 575/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 749/ధర

Restaurant

గరిష్ట సామర్ధ్యం 60 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానం ప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారం ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 575/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 749/ధర

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

20 మరిన్ని చూపించు