లక్నో లో వివాహ వేదికలు

0

Asti Road, Bargadi, Bakshi Ka Talab, Bargadi Magath, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం2000 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంఅద్దె మాత్రమే ( క్యాటరింగ్ లేదు)

ధరకేటరింగ్ లేదు, కేవలం ₹ 2,00,000 నుంచి అద్దె

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

F1, Sector 7, Jankipuram Extention, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం1400 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంఅద్దె మాత్రమే ( క్యాటరింగ్ లేదు)

ధరకేటరింగ్ లేదు, కేవలం ₹ 75,000 నుంచి అద్దె

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ

Sitapur Road, Sector 2, Jankipuram Vistar, Khargapur Jagir, Lucknow

Hall on Basement

గరిష్ట సామర్ధ్యం200 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంఅద్దె మాత్రమే ( క్యాటరింగ్ లేదు)

ధరకేటరింగ్ లేదు, కేవలం ₹ 47,000 నుంచి అద్దె

Hall on Ground Floor

గరిష్ట సామర్ధ్యం200 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంఅద్దె మాత్రమే ( క్యాటరింగ్ లేదు)

ధరకేటరింగ్ లేదు, కేవలం ₹ 47,000 నుంచి అద్దె

Hall on First Floor

గరిష్ట సామర్ధ్యం200 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంఅద్దె మాత్రమే ( క్యాటరింగ్ లేదు)

ధరకేటరింగ్ లేదు, కేవలం ₹ 47,000 నుంచి అద్దె

స్పెషల్ ఫీచర్లు: బాత్‌రూమ్

B/10, Madiyaon Gaon Rd, Yashoda Puram, Madiyaon Gaon Rd, Yashoda Puram, Sector I, Janki Vihar Colony, Jankipuram, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం1000 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 1,00,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 450 నుంచి

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

Sitapur Rd, Bhitauli, Lucknow

1 ఇండోర్ స్థలం మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం300, 1000 ppl

చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారంప్రతి వ్యక్తికి ₹ 500/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 650/ధర

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ

181/1, Opp. New CDRI Campus, Sitapur Road, Sector 1, Lucknow

Destiny Banquet Hall

గరిష్ట సామర్ధ్యం1000 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారంప్రతి వ్యక్తికి ₹ 750/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 850/ధర

Marquis Lawn

గరిష్ట సామర్ధ్యం300 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారంప్రతి వ్యక్తికి ₹ 750/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 850/ధర

Mehfil Banquet Hall

గరిష్ట సామర్ధ్యం300 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారంప్రతి వ్యక్తికి ₹ 750/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 850/ధర

వంటకం రకం: Multi-cuisine (Indian, Chinese, Continental, Thai)

స్పెషల్ ఫీచర్లు: Wi-Fi / ఇంటర్నెట్, స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్, హీటింగ్

Sitapur Road, NH-24 BKT, Near 100Bed Gov. Hospital, Lucknow

Hall + Lawn

గరిష్ట సామర్ధ్యం1500 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 3,75,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 700 నుంచి

Hall + Lawn

గరిష్ట సామర్ధ్యం500 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 2,75,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 700 నుంచి

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ

Bari Enclave, Keshavnagar, Sitapur Road, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం800 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 70,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 550 నుంచి

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ

Padma Apartment, Puraniya Railway Crossing, Near Hazarilal Inter College, Sitapur Road, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం120 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారంప్రతి వ్యక్తికి ₹ 500/ధర

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ

3, Triveni Nagar, Lucknow, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం500 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 60,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 500 నుంచి

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ

B-1/30 Lucknow Kusri Mahamudabad Marg, Jankipuram Garden, Sector G, Jankipuram, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం800 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 2,10,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 800 నుంచి

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

Sitapur Rd, Opposite Shia Degree College, Khadra, Daliganj, Lucknow

Lawn

గరిష్ట సామర్ధ్యం500 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 30,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 300 నుంచి

Hall

గరిష్ట సామర్ధ్యం200 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 20,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 300 నుంచి

Hall

గరిష్ట సామర్ధ్యం200 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 20,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 300 నుంచి

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

Sitapur Road near sewa hospital, Kamalabad Barhauli, Lucknow

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 ఇండోర్ + అవుట్‌డోర్ స్థలం600, 1000, 1000 ppl

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 2,25,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 850 నుంచి

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

120-A, Ravindra Garden Rd, Sector E, Aliganj, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం70 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారంప్రతి వ్యక్తికి ₹ 400/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 525/ధర

వంటకం రకం: Multi Cuisine

Plot No. 5, 6, 10, 11, IIM Rd, Diguria, Tiraha, Bhitauli, Semragarhi, Lucknow

Hall

గరిష్ట సామర్ధ్యం200 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారంప్రతి వ్యక్తికి ₹ 750/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 1,050/ధర

Hall

గరిష్ట సామర్ధ్యం200 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారంప్రతి వ్యక్తికి ₹ 750/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 1,050/ధర

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ

51, Haihyvansh Vihar, IIM Rd, Diguria, Bhitauli, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం800 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 75,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 450 నుంచి

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ

B-64, Kapoorthala Road, Chandralok, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం100 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంప్లేట్ సిస్టమ్ కొరకు

ప్రతి వ్యక్తి ధర, శాఖాహారంప్రతి వ్యక్తికి ₹ 450/ధర

ప్రతి ప్లేటుకు ధర, నాన్-వెజ్ప్రతి వ్యక్తికి ₹ 600/ధర

వంటకం రకం: Multi Cuisine

IIM Road, Mutakkipur, Lucknow

2 ఇండోర్ స్థలాలు మరియు 1 అవుట్‌డోర్ స్థలం500, 500, 1200 ppl

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 70,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 750 నుంచి

వంటకం రకం: Multi-cuisine (Indian, Chinese, Continental)

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, ప్రొజెక్టర్, టివి స్క్రీన్‌లు, బాత్‌రూమ్

B-24, Sector D, Aliganj, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం1000 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 1,75,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 350 నుంచి

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ, బాత్‌రూమ్

Neher road jankipuram extension, madiyon, Lucknow

గరిష్ట సామర్ధ్యం500 వ్యక్తులు

చెల్లింపు విధానంహాల్ అద్దె+ ప్రతి ప్లేట్ సిస్టమ్

ధర₹ 91,000 నుంచి అద్దె + ప్రతి ప్లేట్‌కు ₹ 450 నుంచి

వంటకం రకం: Multi Cuisine

స్పెషల్ ఫీచర్లు: స్టేజీ

12 మరిన్ని చూపించు